Všeobecné obchodní podmínky pronájmu obytných vozidel 

 

      Základní podmínky

•     K tažení obytného vozu - stačí ŘP skupiny B. Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg viz. vysvětlení Ministerstva dopravy k tomuto tématu.
•     K zapůjčení obytného vozidla požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
•     Minimální věk potřebný k řízení je 21 let.
•     Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10.000,-Kč).
•     Minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny, v sezoně min. 7 placených dní.
•     Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
•     Je zakázáno kouřit, používat svíčky, převážet PHM v nádobách, prskavky atd.
•     Je zakázáno v obytném vozidle převážet (mimo míst k tomu určených) jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení (nábytek a stěny či podlahy).
•     Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši (oprava či zakoupení nové věci).
•     Je zakázáno používání běžného toaletního papíru do chemického WC používejte toaletní papír určený pro eko WC.
•     Je zakázáno používání chemického WC bez chemie.
•     Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby i náklad.
•     Je zakázáno přepravovat domácí zvířata pouze po předchozí dohodě.
•     Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
•     V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného vozidla, tak můžete použít rady v nouzi nájemce volat na tel. +420 775 253 884 - e-mail: pronajem@reslgroup.cz nebo se podívejte na stránky www.reslgroup.cz
•     Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení obytného vozidla bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
 
       Platební podmínky
 
•     Rezervace obytného vozidla na daný termín (web, e-mail, tel.) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
•     Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, obytné vozidlo bude dále nabízeno jako volné.
•     Při vyzvedávání obytného přívěsu - karavanu nebo obytného vozidla se skládá v hotovosti vratná kauce ve výši 30.000,00 Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.
 
       Rezervační zálohy
 
•     50% z ceny pronájmu slouží jako blokace - termínu, doplatek ve výši 50% je nutno zaplatit nejpozději do 30 dnů před počátkem pronájmu. Po zaplacení celého nájemného bude vystaven daňový doklad - faktura, kde bude vyúčtován celý nájem mínus kauce.
 
       Předání a vrácení
 
•     Obytné vozidla se předávají dle dohody – předávací místo viz rozdělovník míst předání obytných vozidel v sekci kontakty.
•     Obytné vozidlo musí být předáno v odpovídajícím stavu uklizené, čisté, vyprázdněné a vypláchnutá kazeta chemického WC.
•     Obytné vozidlo je možné přistavit po dohodě na požadovanou lokalitu – za předem dohodnutý poplatek.
•     Při vrácení neuklizeného obytného vozidla (WC, koupelna, kuchyně atd.) účtujeme částku 2.000,-Kč za každé porušení (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout), při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000,-Kč.
•     Předání a převzetí obytného vozidla a seznámení se s jeho obsluhou a výbavou je třeba věnovat zhruba 60 min. času-počítejte s tím, stejně tak při vrácení obytného vozidla je třeba počítat zhruba se 60 min. času pro převzetí a kontrolu.
•     Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení obytného vozidla. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., e-mail, SMS). 
      
       V případě poruchy


·     Všechny naše obytná vozidla jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí.
•     Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
•     Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný doklad - daňový doklad, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.
 
       V případě nehody/poškození
 
•     V případě nehody/poškození obytného vozidla (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci obytného vozidla je nutné vždy nejdříve volat pronajímatele a poté přivolat policii a nechat si vystavit zápis (protokol o nehodě) o události pro pojišťovnu.
•     Pořiďte fotodokumentaci z dopravní nehody. Jedna rada, čím více fotek tím lepé. Vždy vyfoťte nehodu ze všech stran a to z dálky a z blízka.
 
       Storno poplatky
 
•     Rezervační záloha se při stornování 8 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši proti administrativnímu poplatku 1.500,-Kč. Po této době je záloha nevratná.
 
       Odstoupení od rezervace
 
•     Při poškození obytného vozidla v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.
 
      Souhlas se zpracováním osobních údajů
 
      Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání, používání a uchovávání) mých osobních a citlivých údajů.
 
      Vyšší moc
 
       V případě vyšší moci (živelné pohromy, nemoci - pandemie atd.) vystaví společnost Resl group s.r.o. VOUCHER s roční splatností jako náhradu za zmařený termín dovolené.

“NÁJEMCE STVRZUJE PODPISEM SMLOUVY O PRONÁJMU OBYTNÉHO VOZU SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI PŮJČENÍ OBYTNÉHO VOZU OD SPOLEČNOSTI RESL GROUP S.R.O.”
 
S pozdravem a přáním mnoha šťastných km
 
Resl group s.r.o.
 
 

Novinky na Váš e-mail

Kategorie

Kontakt
Showroom

Resl group s.r.o.
K sídlišti 442
549 54  Police nad Metují

  Zobrazit na mapě

Kancelář

Resl group s.r.o.
Žďár nad Metují 202
549 55  Žďár nad Metují

  Zobrazit na mapě